Är det möjligt att bygga paketdelarna så att man kan skjuta in värmeväxlare från framsidan och inte uppifrån?

Ja, vi kan bygga paketdelarna så att man kan skjuta in värmeväxlaren från framsidan och inte uppifrån. Dessvärre är det inte möjligt med spjället. Ändringar och modifikationer måste meddelas vid beställning.