Är det något jag skall tänka på när det gäller köksfläkt och kamin?

Köksfläkten och kaminen kommer inte att innebära några problem. Dom fungerar bättre med ett FTX-system i huset (till-och frånluft med värmeåtervinning) jämfört med ett F-system (enbart frånluft). Ett F-system skapar ett mycket större undertryck i huset, vilket kan innebära att köksfläktens kapacitet minskar samt att röklukt från kaminen tränger ut i rummet/rummen. (OBS: Köksfläkten skall inte kopplas till Regenair FTX System).