Har du något bra tips på huvar? Är det några speciella krav jag ska tänka på när jag beställer huvar och yttervägsgaller?

Om Du vill gå igenom yttertaket med ute-/och avluftskanalen, kan Du använda s.k ”kineshattar”. Dom monteras helt enkelt direkt på kanalen. Pga. av den speciella återvinningstekniken, där avluft och uteluft växlar riktning, kan du inte använda en s.k. ”kombihuv”. Vill du istället ha ute-/och avluft på fasaden/ytterväggen, skall Du använda ytterväggsgaller. Ytterväggsgallren skall placeras min. 60cm över marknivån och min. 70cm från varandra. Använd inte nät i yttervägsgallren, då smuts och is kan orsaka igensättning i och med att luften växlar riktning.