Hur är det med Kondensvatten i ert aggregat? Borde väl blir kondens när varm frånluft möter de kalla ”värmeväxlarna”?

Under dem kalla vintermånaderna strömmar den varma frånluften genom de kallare lamellpaketen (Värmeväxlare) vilket leder till en frosthinna mellan aluminiumlamellerna. Vid växling av spjället (var 60 sekund vid max. återvinning) tillförs frisk och kallare uteluft genom samma lamellpaket (Värmeväxlare) och värms upp. Den uppvärmande luften kan innehålla (bära) mer vatten, tina upp frosthinnan och tillför (återvinner) fuktigheten till den varma tilluften. Pga. vår teknik och lamellavståndet i paketet finns ingen risk att ett istäcke byggs upp. Beakta att aggregatet måste befinna sig i rekommenderat luftflödesområde som visas på hemsidan. Våra aggregat har även genomgått krävande provning och mångåriga tester utan att tappa sin funktion eller isa igen i Winnipeg, Manitoba, Canada där temperaturerna vintertid kan passera -40 °C