Hur högt serviceutrymme behöver ett aggregat av RGS-Serien?

Spjällådan till ett RGS- aggregat är 450mm hög, varav 50mm är locket. Spjället i lådan är 400mm högt. Totalt blir det alltså en erforderligt höjd (serviceutrymme) av min. 800mm.