Produkter

Vi erbjuder marknaden ett system för ventilation där återvinningen av värme och kvaliteten på inkommande luft når helt exceptionella nivåer.

Vår teknik ger:

  • Överlägsen värmeåtervinning med effektivitet upp till 95%, år efter år utan avtagande
  • Robust design med få rörliga delar låg ljudnivå och utan trycksatta komponenter
  • Återfuktning med upp till 70% på inkommande luft ger hälsosamt inomhusklimat vintertid
  • Okänslighet för frysning vilket medger okomplicerad drift även i arktiskt klimat
  • Litet behov av underhåll
  • Enkel rengöring av alla kritiska komponenter
  • Enkel integration av rening och deodorisering av luften
  • Enkel integration av värmeåtervinning vid radonventilation
  • …dig kontroll över värmeåtervinningen och alla kritiska styrparametrar via sitt intelligenta och uppgraderbara styrsystem

Modellöversikt