Ska man ha lika mycket tilluft som frånluft?

I normalfallet skall man ha lite mindre tilluftsflöde än frånluftsflöde och därmed skapa ett litet undertryck i huset. På så sätt förhindrar man att fuktigheten i inomhusluften trycks/tränger in i väggarna. (Detta gäller inte om man har radon i marken).