Vilken maximal längd bör ute- och avluftskanalen ha? Hur mycket återluft får jag?

Vi rekommenderar en maximal längd på 4m, för att ej få för stor mängd återluft. Det är en enkel räkning för att veta hur mycket återluft man får:

Beroende på Kanalstorlek är Luftvolymen per meter följande:

Kanal Ø [mm] – längd: 1m Luftvolymen [m3] Luftvolymen [l]
160 0,020 20
200 0,031 31,42

Vid max återvinning växlar spjället 1 gång varje minut:

Kanal Ø [mm] – längd: 1m Luftvolymen [m3] Luftvolymen [l]
160 1,20 0,34
200 1,86 0,52

 

rgs_faq1

T.ex:

RGS 300 som har ett luftflöde på 60 l/s. Ute-och avluftskanal är 2 m lång och har Ø 160mm.

rgs_faq2

Återluft vid max. återvinning är alltså 1,12 %. Återluften minskar dessutom om aggregatet inte växlar
1 gång varje minut!