you could try here sunporno.com orgies sex with sexy german babe.

RG-SERIEN

RG-SERIEN

OBS: Alla aggregatsserier (RG,RGSP och RGS) fungerar efter samma återvinnings-princip och -teknik och skiljer sig bara i storlek och utseende.

Komponentöversikt

1.Frånluftsfläkt

2.Tilluftsfläkt

3.Frånluftsfilter

4.Tilluftsfilter

5.Växlingsspjäll

6 Värmeväxlare (E1)

7.Värmeväxlare (E2)

Återvinning – Växlingssekvens 1

Den varma frånluften (A) strömmar genom frånluftsfiltret och värmer upp värmeväxlare E2, innan den lämnar aggregatet som avluft (D).

Samtidigt strömmar den kalla uteluften (B) genom värmeväxlare E1 och värms upp. Uteluften filtreras sedan i tilluftsfiltret och tillförs lokalen som tilluft (C).

Beakta att spjällbladen står i VERTIKALT LÄGE. Vid maximal återvinning återkommer växlingssekvens 1 var 60:e sekund.

Återvinning – Växlingssekvens 2

Den varma frånluften (A) strömmar genom frånluftsfiltret och värmer upp växelvärmare E1, innan den lämnar aggregatet som avluft (D).

Samtidigt strömmar den kalla uteluften (B) genom värmeväxlare E2 och värms upp. Uteluften filtreras sedan i tilluftsfiltret och tillförs lokalen som tilluft (C).

Beakta att spjällbladen står i HORISONTELLT LÄGE. Vid maximal återvinning återkommer växlingssekvens 2 var 60:e sekund.

Frikyla – Direktventilation

När inomhustemperaturen överstiger önskat värde, kan lokalen vid tillgång på kallare uteluft (B) successivt kylas ner till önskat värde.

Aggregatets inbyggda automatik kontrollerar konstant tillufts- och frånluftstemperaturen (A) och (C). Vid behov av frikyla, upphör spjället att växla och aggregatet övergår till direktventilation.

Aggregat avstängt

När aggregatet stängs av via automatiken, förhindras uteluften (B) att tränga in i lokalerna genom att växlingsspjället stänger/blockerar ute- respektive avluftskanalen. Inga separata ute-avluftsspjäll behövs.

Beakta att spjällbladen står i HORISONTALT OCH VERTIKALT LÄGE.

Instruerande film

Se hur vårt återvinnings-princip fungerar på film.telegu sex devastated teen beauty pussy licked by her friends mom.