you could try here sunporno.com orgies sex with sexy german babe.

RGS-SERIEN

Komponentsöversikt

1.Frånluftsfläkt

2.Tilluftsfläkt

3.Frånluftsfilter

4.Tilluftsfilter

5.Växlingsspjäll

6 Värmeväxlare (E1)

7.Värmeväxlare (E2)

Återvinning – Växlingssekvens 1

Den varma frånluften (A) strömmar genom frånluftsfiltret och värmer upp värmeväxlare E2, innan den lämnar aggregatet som avluft (D).

Samtidigt strömmar den kalla uteluften (B) genom värmeväxlare E1 och värms upp. Uteluften filtreras sedan i tilluftsfiltret och tillförs lokalen som tilluft (C).

Beakta läget av spjällbladen. Vid maximal återvinning återkommer växlingssekvens 1 var 60:e sekund.

Återvinning – Växlingssekvens 2

 Den varma frånluften (A) strömmar genom frånluftsfiltret och värmer upp värmeväxlare E1, innan den lämnar aggregatet som avluft (D).

Samtidigt strömmar den kalla uteluften (B) genom värmeväxlare E2 och värms upp. Uteluften filtreras sedan i tilluftsfiltret och tillförs lokalen som tilluft (C).

Beakta läget av spjällbladen. Vid maximal återvinning återkommer växlingssekvens 1 var 60:e sekund.

Frikyla – Direktventilation

När inomhustemperaturen överstiger önskat värde, kan lokalen vid tillgång på kallare uteluft successivt kylas ner till önskat värde.

Aggregatets inbyggda automatik kontrollerar konstant tillufts-och  frånluftstemperaturen. Vid behov av kyla, upphör spjället att växla och aggregatet övergår till direktventilation.telegu sex devastated teen beauty pussy licked by her friends mom.