you could try here sunporno.com orgies sex with sexy german babe.

Värmeåtervinning ur ventilation

I Sveriges äldsta och välkända byggtidning ”Byggteknik” var temat ” En god inomhusmiljö ” (Nr. 5, 2013, Augusti, 105:E Årgången). På sidan 36 till 40 finns en artikel som ingående beskriver hur viktigt det är med värmeåtervinning ur ventilationsluften för att minska energiförbrukningen . I artikeln jämförs olika typer av ventilationssystem och värmeväxlaretyper . Artikelförfattare är Sven A Svennberg, professor (em) vid KTH i ” Drift och underhåll av installationer i byggnader”. Hans beräkningsresultat visar tydligt att ”Kammarväxlar-tekniken”, som Regenair Scandinavia använder på alla sina aggregat, är den mest energieffektiva och den med lägsta livstidskostnaden. En kopia av artikel kan laddas ner på våran hemsidan under rubriken Teknik – > forskning och media.

 telegu sex devastated teen beauty pussy licked by her friends mom.