you could try here sunporno.com orgies sex with sexy german babe.

Kontor

Var och en av oss vet hur obehagligt det kan vara att uppehålla sig i ett rum med oreglerat klimat en längre tid och samtidigt ha kravet på sig att vara produktiv. Konferensrum och andra kontorsliknande lokaler där många personer uppehåller sig samtidigt, får snabbt en varm, fuktig och syrefattig känsla bara av antalet närvarande människor. Lägg till effekterna av varma skrivare, projektorer, datorer och annan elektronisk utrustning och du har en miljö som har tydligt negativa effekter på oss alla.

Undersökningar har visat att många upplever problem med koncentration och trötthet eller till och med illamående, och att produktiviteten sjunker med upp till 20%. God ventilation kan helt och hållet eliminera de klimatberoende effekterna och säkra dina anställdas effektivitet.

För att tillgodose de grundläggande kraven för ett gott inomhusklimat bör all luft i en rymlig lokal bytas ut upp till tre gånger per timme och ännu oftare i mer fyllda konferens- eller mötesrum. En inomhustemperatur uppfattas som komfortabel om den är ca 21-23 °C och utan ”drag”.

Att upprätthålla sådana villkor vintertid ställer krav på systemutformning och kan vara en utmaning ur ett rent kostnadsperspektiv med tanke på energiåtgången.

Regenair Scandinavia erbjuder aggregat med upp till 95% verkningsgrad vid balanserat flöde och eliminerar därmed behovet av investeringar för att åstadkomma extra värmetillskott.

Truckreperatörens Försäljnings AB

Skogsängsvägen 60
Tyresö

Luftbehandlingsaggregat: 1x RG 7200 1x RGSP 1800

Betjäningsområde: Industri, Kontor

I drift sedan: 2005

Truckreparatörens Försäljnings AB är ett bra exempel på hur många industriföretag gärna väljer att använda utrustning och kunnande från Regenair Scandinavia. Ett aggregat hanterar hela klimatet för verkstaden, för bort avgaser och återför värdefull energi till byggnaderna via inkommande luft. Ett kompakt och lättplacerat aggregat tar hand om den lättare uppgiften att reglera inomhusklimatet i det intilliggande kontoret.

Utö – förskola och skola

Utö Skola
Utö

Luftbehandlingsaggregat: 1x RG 7200 1x RGS 300

Betjäningsområde: Skola, Kontor

I drift sedan: 2004

Utö förskola och skola i Haninge har högt ställda mål med sin verksamhet. Regenair Scandinavia bidrar med sin teknik och sitt kunnande genom installation av två unika aggregat för luftkonditionering och värmeåtervinning.

BåtAccenten Handels AB

Svarvarvägen 8b
Länna

Luftbehandlingsaggregat: 1x RG 7200

Betjäningsområde: Butik, Kontor

I drift sedan: 2003

Företaget BåtAccenten är ett bra exempel på hur Regenair Scandinavia samverkar med små och medelstora företag. Både kontor och verkstad hos BåtAccenten försörjs med frisk luft med ett aggregat ur RG-serien som effektivt återvinner värmen och ger lokalerna ett stabilt klimat. Utrustningen har varit på plats sedan 2003 och vi förväntar oss en problemfri driftstid på ytterligar 10-15 år innan större underhåll kan behöva utföras.

Stockholms Lackcenter AB

Ursviksvägen 127 C
Sundyberg

Luftbehandlingsaggregat: 1x RG 2700 1x RGS 300

Betjäningsområde: Industri, Kontor

I drift sedan: 2002

Stockholms Lackcenter AB gör allt för att vara så skonsamma mot miljön som möjligt, både vad det gäller tillverkningsprocessen och de färdiga produkternas miljöpåverkan. Regenair Scandinavia bidrar med unik teknik och branschkunnande för att produktionen hos Stockholm Lackcenter AB ska påverka miljön så lite som möjligt och spara energi på effektivaste sätt. När Regenair Scandinavia tar hand om ventilationsluften så kan våra kunder fokusera helt på sin egen affärsverksamhet. Inomhusklimatet är då i säkra händer. Luften i verkstadsdelen renas med högeffektiva filter för att ta bort avgaser och lösningsmedel och göra utgående luft så ren som möjligt, och kontorsluften konditioneras värmeffektivt.

Siemens

Bergsgatan 130 SUNDSVALL

Luftbehandlingsaggregat: 1x RG 7200 1x RG 9000 1x RG 20000

Betjäningsområde: Industri och Kontor

I drift sedan: 1999

Industriell ventilation är ett sätt att förhindra att arbetare exponeras för luftburna gifter, kemikalier, lösningsmedel eller brännbara gaser. Det görs genom att den förorenade luften i arbetsområdet sugs ut och ersätts med ny ren luft. Design och felsökning på industriella ventilationssystem ska utföras av kvalificerade ingenjörer och företag specialkunskaper på området. Regenair Scandinavia är stolta att kunna bidra till Siemens framgångar via sin unika teknik och gedigna branschkunnande.

Ericsson – Svenska Huvudkontor

Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Stockholm

Luftbehandlingsaggregat: 7x RG 25000

Betjäningsområde:  Kontor

I drift sedan:  1996 och 1999

Ericsson strävar framåt och det gör även Regenair Scandinavia genom sitt sätt att anpassa tekniken till människors behov och genom innovation och långsiktighet. 7 aggregat av typen RG 25000 levererar tempererad luft till Ericssons huvudkontor med precision och effektivitet.

Lennart Rönn Bil AB – Tyresö

Vintervägen 5
Tyresö

Luftbehandlingsaggregat: 1x RG 1800 1x RG 5400

Betjäningsområde: Industri, Kontor

I drift sedan: 1995

Vanligtvis delar man upp luftförsörjningen så att verkstad och kontor får separata aggregat på grund av att behoven ser så pass olika ut. Hos Lennart Rönn Bil AB har regleringen och återvinningen fungerat klanderfritt sedan 1995 och antas komma fungera länge än. Regenair Scandinavia förstår hur viktigt det är med kundanpassningar och den långsiktiga nyttan med att uppmärksamma varje ny kunds specifika behov vid installationen, oavsett kundens storlek.

ICA Huvudkontor

ICA Sverige AB
Solna – Stockholm

Luftbehandlingsaggregat: 1x RG 25000

Betjäningsområde: Kontor

I drift sedan: 1995

Sänkt energiförbrukning och avsevärt lägre miljöpåverkan är de långsiktiga resultaten efter installationen av Regenair Scandinavias aggregat RG 25000. Valet av leverantör och utrustning gjordes genom en total livscykelanalys. Med utrustning från Regenair Scandinavia får du snabb återbetalning på investerade medel, energiförbrukningen sjunker och utrustningen är lätt återvinningsbar.

Olofssons Bil

Kilowattvägen 15
Haninge

Luftbehandlingsaggregat: 2x RG 1800 1x RGSP 300 2x RG 5400 2x RGSP 900 3x RG 7200 1x RGSP 1200 1x RG 9000

Betjäningsområde: Industri och Kontor

I drift sedan: 1992 och 2002

Genom åren har Olofssons Bil i Haninge blivit en trogen återkommande kund och aggregaten som installerades 1992 fungerar idag lika bra som de som installerades 10 år senare. Aggregat av mindre storlekar är fördelade över byggnaderna och hanterar luften i verkstadsdelen och försäljningsavdelningen.
För att citera innehavaren av aggregaten: ” Tack vare Regenair Scandinavia sparar vi årligen mer än 50% av det som tidigare var vår uppvärmningskostnad, precis som ni lovade”.

Bygma

Lindalsvägen 1
Tyresö

Luftbehandlingsaggregat: 1x RG 5400 1x RG 1000

Betjäningsområde: Butiker, Kontor

I drift sedan: 1989

Bygma Gruppen A/S är den största danksägda leverantören av byggmaterial för proffs och privatmarknaden. Ett företag som ger råd åt yrkesmän och hemmabyggare har inget annat än ett ventilationssystem från Regenair Scandinavia.

Posten AB

Radiovägen 10
Tyresö

Luftbehandlingsaggregat: 4x RG 1800 5x RG 5400

Betjäningsområde: Kontor

I drift sedan: 1984

I nästan 30 år har aggregaten från Regenair Scandinavia gjort sitt jobb och levererat bra luft hos Posten AB – Tyresö utan att orsakat några problem under tiden. Enbart byten av normala slitdelar som exempelvis filter och kontinuerligt underhåll har behövts för att säkerställa driften och värmeåtervinningen under anläggningens livslängd. Regenair Scandinavia kan stolt säga att deras anläggningar håller vad dom lovar, och lite till. Precis som hos Posten AB – Tyresö.


telegu sex devastated teen beauty pussy licked by her friends mom.