you could try here sunporno.com orgies sex with sexy german babe.

Skolor

Skolan är kanske den allra viktigaste arbetsplatsen av alla!

Arbetsmiljön för våra barn och deras lärare är helt avgörande för trivsel och inlärningsresultat och självklart är inomhusklimatet och luftkvaliteten kritiska faktorer. Temperatur, luftfuktighet och CO2-halt i ett oventilerat klassrum degraderar snabbt och efter en timme har gott och väl alla toleransnivåer passerats.

Normala reaktioner är huvudvärk, koncentrationssvårigheter och illamående, som alla påverkar inlärningsförmågan negativt.

Ett par öppna fönster kan till viss del förbättra situationen, men kan troligtvis inte byta ut hela klassrummets luftvolym så många gånger per timme som egentligen behövs. Betänk även energiförlusterna på höst och vintersäsongen. På sommaren är problematiken den omvända, när man vill behålla inomhusluftens svalhet, ventilera och inte släppa in solvarm luft från tak och gårdar.

Med aggregat från Regenair Scandinavia sparar du värme på vintern och kyla på sommaren samtidigt som du ventilerar skolans lokaler och den besparing du gör i form av sänkta energikostnader, kan istället användas till skolmateriel eller att förbättra verksamheten som rör studenternas utbildning.

Kontakta oss så hjälper vi dig och dina studenter att lägga grunden för bättre inlärning i ett hälsosammare inomhusklimat.

Sjöstadsskolan

Hammarby allé 74-76
Stockholm

Luftbehandlingsaggregat: 1x RG 13000 1x RG 20000 1x RG 30000

Betjäningsområde: Skola

I drift sedan: 2005

Sjöstadsskolans högt ställda mål och krav på behaglig och hälsosam inomhusmiljö kan tyckas självklara, men erbjuder en rejäl utmaning i sin specifikation och krav på installation när det gäller luftbehandlingsaggregat. Via sin unika teknik för regenerativ värmeåtervinning och luftkonditionering bidrar Regenair Scandinavia till barnens utveckling och bästa möjliga driftsekonomi.

Kumla Skolan

Kumla Skolan
Tyresö

Luftbehandlingsaggregat: 1x RG 7200 3x RG 9000

Betjäningsområde: Skola

I drift sedan: 2005

Varje skolas önskemål är naturligtvis att alla elever och lärare ska kunna trivas, utvecklas och nå sina mål. En positiv arbetsmiljö och gott klimat hjälper barnen att ta sig igenom sina studier med gott resultat. Via sina aggregat för regenerativ värmeåtervinning och luftkonditionering bidrar Regenair Scandinavia till barnens utveckling och bästa möjliga driftsekonomi.

Dalarö Skola

Odinsvägen 33
Dalarö

Luftbehandlingsaggregat: 1x RG 7200 1x RG 5400

Betjäningsområde: Skola

I drift sedan: 2004

Varje skolas önskemål är naturligtvis att alla elever och lärare ska kunna trivas, utvecklas och nå sina mål. En positiv arbetsmiljö och gott klimat hjälper barnen att ta sig igenom sina studier med gott resultat. Via sina aggregat för regenerativ värmeåtervinning och luftkonditionering bidrar Regenair Scandinavia till barnens utveckling och bästa möjliga driftsekonomi.

Utö – förskola och skola

Utö Skola
Utö

Luftbehandlingsaggregat: 1x RG 7200 1x RGS 300

Betjäningsområde: Skola, Kontor

I drift sedan: 2004

Utö förskola och skola i Haninge har högt ställda mål med sin verksamhet. Regenair Scandinavia bidrar med sin teknik och sitt kunnande genom installation av två unika aggregat för luftkonditionering och värmeåtervinning.

Uppgårdsskolan

Uppgårdsskolan
STENHAMRA

Luftbehandlingsaggregat: 1x RG 13000 1x RG 25000 1x RG 30000

Betjäningsområde: Skola

I drift sedan: 2004

Uppgårdsskolans mål är att vara en bra skola för alla och drivs av att vilja åstadkomma positiva arbetsvillkor och bra förutsättningar för barnen och deras lärare. Regenair Scandinavia som bidrar genom att installera några av sina unika aggregat är stolta av att vara del i Uppgårdsskolans framgångsrika arbete.

Söderbymalmsskolan i Haninge Kommun

Eskilsvägen 8
Haninge

Luftbehandlingsaggregat: 3x RG 13000

Betjäningsområde: Skola

I drift sedan: 2003

Haninge Kommun förstår vikten av god luftkvalitet i skolmiljö. För att hjälpa sina studenter till bättre resultat installerades aggregat för luftbehandling och återvinning år 2003. Vi vill tacka för förtroendet och för att vi fått möjligheten att bidraga via våra unika ventilationssystem.

Hagskolan

Skomakarvägen 1-3
Haninge

Luftbehandlingsaggregat: 2x RG 11000

Betjäningsområde: Skolor

I drift sedan: 2002

Samhällets viktigaste människor är våra barn och i arbetet med skolors ventilation använder Regenair Scandinavia all sin erfarenhet och kunnande för att skapa den mest optimala lösningen. Med dagens barnkullar är det inte ovanligt med klasser på runt 30 elever i rum som ursprungligen byggdes för 25 och CO2 nivåer som snabbt når nivåer på 300% över rekommenderade värden. Med aggregat från Regenair Scandinavia hålls luften rätt tempererad och fräsch och på rätt sida om rekommenderade CO2-nivåer.

Nottingham University

University Park Nottingham NG7 2RD UK

Luftbehandlingsaggregat: 4x RG 9000 5x RG 11000

Betjäningsområde: Skola

I drift sedan: 2000

Ett gott inomhusklimat är en viktig trivselfaktor för varje människa. Tillsammans med temperatur och fuktighet är CO2 – halten en avgörande faktor för hur luft uppfattas. Speciellt i rum där många människor vistas under lång tid tillsammans måste luften kontinuerligt bytas ut. Sjunkande syrehalt och ökande CO2 – halt får vanligtvis negativa effekter på de flesta och ger sig i uttryck som trötthet, koncentrationssvårigheter och huvudvärk. På universiteten spenderar studenterna 60-80% av sin tid i fulla salar och klassrum, och för att få mest ut av sin tid behöver de fräsch och ren luft. Regenair Scandinavia har gett Nottingham University och deras studenter bra luft och därigenom möjligheten att alltid nå full kapacitet i sina studier.

Källskolan

Skolvägen 20
Kungsängen

Luftbehandlingsaggregat: 2x RGSP 3600

Betjäningsområde: Skolor

I drift sedan: 2000

Många skolor har undermålig reglering av sitt inomhusklimat. Det är inte ovanligt att undervisningssalar värms för mycket under höst och vinter så att eleverna tvingas öppna fönster och släppa in kall luft för att kompensera för den dåliga regleringen. Självklart leder detta till energiförluster, samtidigt som temperatur och luftfuktighet åker berg- och dalbana. Regenair Scandinavia lägger stor vikt vid riktiga installationer och god reglering för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barnens skolgång, precis som vi gjort för Källskolan.


telegu sex devastated teen beauty pussy licked by her friends mom.