you could try here sunporno.com orgies sex with sexy german babe.

RGS-FAQ

1. Kan ett aggregat i RGS- Serien köras på ett lägre luftflöde än vad flödesområdet på hemsidan visar?

Flödesområdet på hemsidan visar ett rekommenderat luftflöde för att hålla en hög verkningsgrad och acceptabel lufthastighet…

Flödesområdet på hemsidan visar ett rekommenderat luftflöde för att hålla en hög verkningsgrad och acceptabel lufthastighet genom paketdelar och spjäll. Man kan köra fläktarna på ett lägre varvtal, men då tappar man några procent i verkningsgrad. I aggregatets inbyggda styrpanel och med den externa styrpanelen, är det möjligt att köra fläktarna på 3 olika hastigheter. Hastigheten i de tre olika lägena kan man bestämma själv. Om man t.ex. är på semester, kan man köra fläktarna på den lägsta hastigheten.

Läs mer

2. Ska man stänga av aggregatet när man är på semester?

Vi rekommendera inte att man stänger av aggregatet. Spjället i RGS- Serien är konstruerat så…

Vi rekommendera inte att man stänger av aggregatet. Spjället i RGS- Serien är konstruerat så att det ej stänger. (Det ändrar bara luftströmmens riktning i aggregatet) Det är mycket mer effektivt att köra fläktarna på lägsta hastigheten och därmed hålla ett grundflöde i huset under semestertiden.

Läs mer

3. Hur svårt är det att installera aggregatet själv?

Det är ganska lätt att montera aggregatet själv. Aggregatet består av 5 delar som man…

Det är ganska lätt att montera aggregatet själv. Aggregatet består av 5 delar som man enkelt kan koppla ihop och ansluta. Vid leverans bifogar vi alla kablar och kontaktorer som kopplas in i aggregatet.

Läs mer

4. Har ni installatörer eller samarbetspartners som kan hjälp till med installationen?

Vi har inga egna installatörer, men vi samarbetar med ett företag som heter Ventilux (www.ventilux.se) Dom…

Vi har inga egna installatörer, men vi samarbetar med ett företag som heter Ventilux (www.ventilux.se) Dom kan hjälpa Er med hela installationen av både aggregat, kanaler,don etc.

Läs mer

5. Vilka ljuddämpare rekommenderar ni på till-/frånluftskanalerna?

I normalfallet rekommenderar vi cirkulära ljuddämpare (ej böjbara) med min längd 900 mm. Använder Du rektangulära…

I normalfallet rekommenderar vi cirkulära ljuddämpare (ej böjbara) med min längd 900 mm. Använder Du rektangulära kanaler, så monterar Du rektangulära ljuddämpare. Dämpningen av ljudet blir bättre ju längre dämparen är. Det finns ett flertal fabrikat på marknaden. Mer information hitta ni här: http://ama.byggtjanst.se/Default.aspx?articleId=231&Typ=AmaNytt

Läs mer

6. Hur lång garantitid är det på aggregat i RGS- Serien?

Det ingår 2 års garanti när du köper ett aggregat i RGS- Serien.

Det ingår 2 års garanti när du köper ett aggregat i RGS- Serien.

Läs mer

7. Hur ofta ska filtren bytas? Är det standardfiler eller är det endast ni som tillhandahåller dom? Vad kostar dom?

Vi rekommenderar filterbyte 2 gånger om året (vår och höst) i normalfallet. (Är luften väldigt förorenad…

Vi rekommenderar filterbyte 2 gånger om året (vår och höst) i normalfallet. (Är luften väldigt förorenad bör det ske oftare). Det är standard filter som finns på marknaden. Tilluftsfiltret med filterklass F7 kostar ca. 540:- inkl. moms och frånluftsfiltret med filterklass F5 kostar ca. 360:- inkl. moms.

Läs mer

8. Vad har aggregaten för ljudnivåer?

Vi har inte gjort några tester i ljud laboratorium. Allmänt kan man säga att aggregaten…

Vi har inte gjort några tester i ljud laboratorium. Allmänt kan man säga att aggregaten går väldigt tyst. Ljudnivån beror helt på vilket varvtal fläktarna har. Vi rekommenderar dock att man har ljuddämpare i kanalsystemet på både till- och frånluftssidan.

Läs mer

9. Känner ni till några plattare ventilationskanaler som man skulle kunna använda? Har ett ställe där jag skulle vilja dra ventilation utan att få en jätte ventilationstrumma.

Om Du behöver specialtillverkade rektangulära kanaler/kanaldetaljer kan vi tillverka dom i vår egen plåtverkstad i Tyresö.

Om Du behöver specialtillverkade rektangulära kanaler/kanaldetaljer kan vi tillverka dom i vår egen plåtverkstad i Tyresö.

Läs mer

10. Har du något bra tips på huvar? Är det några speciella krav jag ska tänka på när jag beställer huvar och yttervägsgaller?

Om Du vill gå igenom yttertaket med ute-/och avluftskanalen, kan Du använda s.k ”kineshattar”. Dom monteras…

Om Du vill gå igenom yttertaket med ute-/och avluftskanalen, kan Du använda s.k ”kineshattar”. Dom monteras helt enkelt direkt på kanalen. Pga. av den speciella återvinningstekniken, där avluft och uteluft växlar riktning, kan du inte använda en s.k. ”kombihuv”. Vill du istället ha ute-/och avluft på fasaden/ytterväggen, skall Du använda ytterväggsgaller. Ytterväggsgallren skall placeras min. 60cm över marknivån och min. 70cm från varandra. Använd inte nät i yttervägsgallren, då smuts och is kan orsaka igensättning i och med att luften växlar riktning.

Läs mer

11. Kan ni bygga aggregat så att ute- och avluftsanslutningarna är på motsatta sidor? Hur långt blir aggregatet då?

Vi kan modifiera aggregatet så att UL/AL är på motsatta sidor. Aggregatets totala längd blir…

Vi kan modifiera aggregatet så att UL/AL är på motsatta sidor. Aggregatets totala längd blir då 2390mm. Ändringar och modifikationer måste meddelas vid beställning.

Läs mer

12. Är det möjligt att bygga paketdelarna så att man kan skjuta in värmeväxlare från framsidan och inte uppifrån?

Ja, vi kan bygga paketdelarna så att man kan skjuta in värmeväxlaren från framsidan och…

Ja, vi kan bygga paketdelarna så att man kan skjuta in värmeväxlaren från framsidan och inte uppifrån. Dessvärre är det inte möjligt med spjället. Ändringar och modifikationer måste meddelas vid beställning.

Läs mer

13. Hur högt serviceutrymme behöver ett aggregat av RGS-Serien?

Spjällådan till ett RGS- aggregat är 450mm hög, varav 50mm är locket. Spjället i lådan…

Spjällådan till ett RGS- aggregat är 450mm hög, varav 50mm är locket. Spjället i lådan är 400mm högt. Totalt blir det alltså en erforderligt höjd (serviceutrymme) av min. 800mm.

Läs mer

14. Ska man ha lika mycket tilluft som frånluft?

I normalfallet skall man ha lite mindre tilluftsflöde än frånluftsflöde och därmed skapa ett litet undertryck…

I normalfallet skall man ha lite mindre tilluftsflöde än frånluftsflöde och därmed skapa ett litet undertryck i huset. På så sätt förhindrar man att fuktigheten i inomhusluften trycks/tränger in i väggarna. (Detta gäller inte om man har radon i marken).

Läs mer

15. Hjälper ni till med projektering av hela ventilationsanläggningen, inkl. kanalstorlekar och kanal- och don placeringar?

Det bästa är om företaget som gör hela installationen, även projekterar anläggningen. Om Du vill göra…

Det bästa är om företaget som gör hela installationen, även projekterar anläggningen. Om Du vill göra installationen själv och behöver råd och anvisningar när det gäller dimensionering av kanaler, placering av kanaler och don, etc., så hjälper vi naturligtvis till.

Läs mer

16. Är det något jag skall tänka på när det gäller köksfläkt och kamin?

Köksfläkten och kaminen kommer inte att innebära några problem. Dom fungerar bättre med ett FTX-system i…

Köksfläkten och kaminen kommer inte att innebära några problem. Dom fungerar bättre med ett FTX-system i huset (till-och frånluft med värmeåtervinning) jämfört med ett F-system (enbart frånluft). Ett F-system skapar ett mycket större undertryck i huset, vilket kan innebära att köksfläktens kapacitet minskar samt att röklukt från kaminen tränger ut i rummet/rummen. (OBS: Köksfläkten skall inte kopplas till Regenair FTX System).

Läs mer

17. Vilken maximal längd bör ute- och avluftskanalen ha? Hur mycket återluft får jag?

Vi rekommenderar en maximal längd på 4m, för att ej få för stor mängd återluft….

Vi rekommenderar en maximal längd på 4m, för att ej få för stor mängd återluft. Det är en enkel räkning för att veta hur mycket återluft man får:

Beroende på Kanalstorlek är Luftvolymen per meter följande:

Kanal Ø [mm] – längd: 1m Luftvolymen [m3] Luftvolymen [l]
160 0,020 20
200 0,031 31,42

Vid max återvinning växlar spjället 1 gång varje minut:

Kanal Ø [mm] – längd: 1m Luftvolymen [m3] Luftvolymen [l]
160 1,20 0,34
200 1,86 0,52

 

rgs_faq1

T.ex:

RGS 300 som har ett luftflöde på 60 l/s. Ute-och avluftskanal är 2 m lång och har Ø 160mm.

rgs_faq2

Återluft vid max. återvinning är alltså 1,12 %. Återluften minskar dessutom om aggregatet inte växlar
1 gång varje minut!

Läs mer

18. Hur mycket pengar sparar jag vid köp av ett aggregat med en högre verkningsgrad? Är det värt att lägga några tusen kronor extra på ett FTX-aggregat från Regenair Scandinavia?

Med ett ventilationsaggregat från Regenair Scandinavia återvinner du inte bara värmeenergi upp till 90 ± 5%,…

Med ett ventilationsaggregat från Regenair Scandinavia återvinner du inte bara värmeenergi upp till 90 ± 5%, du återvinner också upp till 70% av fukten. I frånluften kondenseras luftfuktighet i växlaren och återförs med tilluften, vilket förhindrar att inomhusluften blir uttorkad under perioder med kall och torr utomhusluft (vinter). Den naturliga återvinningen av fukt minskar risken för alltför torr inomhusluft, utan grogrund för mögel och bakterier. I tabellen nedan ser du en jämförelse av uppvärmningskostnaden med ett Regenair FTX- aggregat med hela 90% verkningsgrad jämfört med ett billigare FTX-aggregat med bara 70% verkningsgrad. Investering i ett FTX-aggregat från Regenair återbetalar sig redan efter 2-4 år (blå och röd markerat).

rgs_faq4

Förutsättningar enligt ”Exempel Återbetalningstid RGS SERIEN”. http://regenair-scandinavia.se/wp-content/uploads/aterbetalning_rgs.pdf

Läs mer

19. Hur är det med Kondensvatten i ert aggregat? Borde väl blir kondens när varm frånluft möter de kalla ”värmeväxlarna”?

Under dem kalla vintermånaderna strömmar den varma frånluften genom de kallare lamellpaketen (Värmeväxlare) vilket leder till…

Under dem kalla vintermånaderna strömmar den varma frånluften genom de kallare lamellpaketen (Värmeväxlare) vilket leder till en frosthinna mellan aluminiumlamellerna. Vid växling av spjället (var 60 sekund vid max. återvinning) tillförs frisk och kallare uteluft genom samma lamellpaket (Värmeväxlare) och värms upp. Den uppvärmande luften kan innehålla (bära) mer vatten, tina upp frosthinnan och tillför (återvinner) fuktigheten till den varma tilluften. Pga. vår teknik och lamellavståndet i paketet finns ingen risk att ett istäcke byggs upp. Beakta att aggregatet måste befinna sig i rekommenderat luftflödesområde som visas på hemsidan. Våra aggregat har även genomgått krävande provning och mångåriga tester utan att tappa sin funktion eller isa igen i Winnipeg, Manitoba, Canada där temperaturerna vintertid kan passera -40 °C

Läs mer


telegu sex devastated teen beauty pussy licked by her friends mom.